Wspólne tworzenie Mozaiki Pokoju w Warszawie

Wspólne tworzenie mozaiki w WarszawieW dniu 27 maja podczas warsztatów z Kursem Cudów w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku publiczne tworzenie mozaik pokoju. Myślą przewodnią mozaiki była osobista deklaracja na rzecz pokoju. Każdy z uczestników miał na kartce papieru umieścić swoje zobowiązanie, aby osobiście doświadczyć pokoju i powszechnie go szerzyć.

Mozaika mogła przybrać postać rysunku, malowidła, mandali, tekstu, myśli Wystawa mozaiki na ścianieprzewodniej, wiersza, czy jakiejkolwiek innej formy ekspresji. Nie chodziło o walory artystyczne pracy, lecz o duchową przemianę, jaka wydarza się w samym akcie  osobistego zaangażowania na rzecz  pokoju.

Tworzenia mozaiki dla niektórych osób stało się okazją do refleksji nad osobistymi konfliktami oraz możliwością ich naprawienia. Inni pozwolili się ponieść w twórczym akcie oddania doświadczeniu pokoju w teraźniejszej chwili. Jeszcze inni starali się w sposób graficzny pokazać, jak poprzez ich duchową przemianę pokój szerzy się na cały świat.

Thuy i jej deklaracja na rzecz pokojuWspólna praca nad mozaikami przyniosła nam wiele radości. Gdy na zakończenie pokazywaliśmy swoje prace i dzieliliśmy się osobistymi przemyśleniami i odczuciami, inspirująca energia płynąca z indywidualnych doświadczeń udzielała się wszystkim.

Chyba każdy z uczestników odczuł, że jego osobiste zaangażowanie na rzecz pokoju ma znaczenie. „Nie wystarczy, że będę czekał, aż pokój przyjdzie do mnie, lecz potrzeba, aby również ja poszedł w jego kierunku” powiedział jeden z obecnych. Inny osoba dodała: „Pokój już jest we mnie i  w rzeczywistości nim jestem, lecz aby o tym pamiętać, konieczne jest, abym przejawiała pokój w moim codziennym życiu”.

Jeśli ty również chciałbyś uczestniczyć w tworzeniu mozaiki pokoju, możesz to zrobić w każdej chwili. Nie musisz być artystą, aby uczestniczyć w tworzeniu mozaiki. Przejdź na tę stronę: http://przebaczenie.com/mozaika-pokoju, aby uzyskać więcej informacji.

Deklaracja Małgosi na rzecz pokoju Deklaracja Henryka na rzecz pokojuDeklaracja Agaty na rzecz pokoju

 

Rusza inicjatywa Tygodnia Przebaczenia

Rozpoczęły się przygotowania do obchodów Międzynarodowego Tygodnia Przebaczenia i Doskonałego Pokoju w dniach 19-25 września 2016 r. Powstała strona internetowa, którą będziemy na bieżąco rozbudowywać. Mamy komitet organizacyjny tego przedsięwzięcia. Jesteśmy grupą przyjaciół, których połączyło przesłanie miłości i przebaczenia zawarte w Kursie Cudów – wspólczesnym traktacie duchowej przemiany. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, pochodzimy z różnych środowisk i tradycji, ale mamy jeden cel. Jest nim doświadczenie pokoju.

Zdjęcie gołębiaWierzymy, że pokoju nie osiąga się poprzez próbę naprawy ludzi, sytuacji, czy okoliczności. Pokój jest nieodłączną częścią tego, kim jesteśmy. Jest prawdą o nas, o której zapomnieliśmy, skupiwszy się na naszych urazach. Gdy tylko podejmujemy decyzję, by zrezygnować z naszych żalów, odkrywamy doświadczenie miłości, która zawsze była wszędzie dookoła nas.

I właśnie tą miłością i pokojem chcemy się dzielić, gdyż w ten sposób pamiętamy, że do nas należą. Międzynarodowy Tydzień Przebaczenia i Doskonałego Pokoju jest jeszcze jedną okazją do dzielenia się tym, kim naprawdę jesteśmy, poprzez praktykę przebaczenia w naszych umysłach.

Mamy nadzieję, że przyłączysz się do nas  w świętowaniu naszej wspólnej rzeczywistości ponad wszystkimi urazami, osądami i opiniami.